εικόνα από Μπαιν Μαρί με 1 δοχείο GN1/2

Μπαιν Μαρί με 1 δοχείο GN1/2