εικόνα από Ξύλινο τελάρο GN1/2

Ξύλινο τελάρο GN1/2