Τραπέζια Εργασίας (8)

Ποτηριέρες (15)

Ερμάρια (19)

Θερμοερμάρια (4)

Λάντζες ανοιχτές (20)

Λάντζες κλειστές (15)

Φούσκες τοίχου (6)

Φούσκες snack (5)

Φούσκα κέντρου (5)

Ραφιέρες επιδαπέδιες (72)

Ραφιέρες επιτραπέζιες (8)

Νιπτήρες Χεριών και Ποδοβαλβίδες (7)

Τρόλεϊ μεταφοράς (35)

Καταιωνιστήρες (8)

Επιφάνειες λάντζας INOX-νεροχύτες επαγγελματικοί (6)

Μοτέρ εξαερισμού- φούσκας (13)